Upozornenie - EKA-Dent

Upozornenie

Dovoľujeme si upozorniť našich pacientov, že dňa 3. 11. sa nebude v našich ambulanciach ordinovať s výnimkou služieb dentálnej hygieny.