O nás - EKA-Dent

Víta Vás EKA-Dent

Sme tu pre vás už desiatym rokom.

Zameriavame sa na estetickú a záchovnú stomatológiu, endodonciu dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu. Vďaka moderným technológiam, ako je napríklad intraorálny scanner, dlhodobo spolupracujeme so špičkovými zubnými laboratóriami v zahraničí.

Vďaka 3D CT vieme zhotoviť trojrozmerný snímok vaších čelustí, naplánovať implantologické riešenie, prípadne pripraviť sa na chirurgickú extrakciu zubov múdrosti.

Náš personál

MDDr. Ekaterini Eftimiadisová

Pochádza z Ostravy. V roku 2010 úspešne ukončila štúdium na Masarykovej univerzite v Brne obor zubné lekárstvo. Už na vysokej škole sa venovala ako vedeckej, tak aj praktickej činnosti. Po ukončení štúdií pracovala na viacerých stomatologických klinikách ako v Česku, tak aj na Slovensku. Absolvovala množstvo odborných stáží doma aj v zahraničí. V roku 2013 založila spoločnosť EKA-Dent s.r.o. kde sa špecializuje v estetickej stomatológii, endodoncii a protetike. 

MDDr. Vasilij Demidov

Pochádza z Martina. Úspešne ukončil štúdium na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v obore zubné lekárstvo v roku 2010. V roku 2013 úspešne zavŕšil postgraduálne certifikačné štúdium na lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v špecializácii dentoalveolárna chirurgia. Do roku 2015 pracoval na súkromnej klinike v Martine so zameraním na všeobecnú stomatológiu, dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu.

Ambulancia modernej stomatológie

Pacientom ponúkame vysoký štandard stomatologickej starostlivosti.

  • Estetická stomatológia
  • Preventívna stomatológia
  • Záchovná stomatológia – ošetrenie zubných kazov
  • Ošetrenie koreňových kanálikov (endodoncia)
  • Dentoalveolárna chirurgia a implantológia, komplikované extrakcie
  • Detská stomatológia
  • Protetická stomatológia
  • Bielenie
  • Dentálna hygiena
  • Spolupráca s špecialistami